Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miasta Tychy

z dnia 27 września 2018r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały nr XLVI/951/2014 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe