Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.76.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 3 października 2018r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr LIII/423/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Dankowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe