Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXV/440/18 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerklaniec

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe