Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.489.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 27 września 2018 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr LII/331/2018 Rady Gminy Lubomia z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia stypendium motywacyjnego Gminy Lubomia dla uczniów mających znaczące osiągnięcia w nauce, będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań oraz zasad ich udzielania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe