Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/391/18 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 27 września 2018r.

w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zebrzydowice na lata 2018-2022

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe