Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 328/LXII/2018 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz zespołach szkolno - przedszkolnych, dla których Gmina Blachownia jest organem prowadzącym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe