Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 329/LXII/2018 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie zapewnienia prawa do bezpłatnego transportu albo zwrotu kosztów dowozu uczniów zamieszkałych na terenie gminy Blachownia posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół ponadpodstawowych, wobec których Gmina Blachownia nie ma takiego obowiązku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe