Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.510.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 10 października 2018r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIV/424/2018 Rady Gminy Wyry z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/367/2014 Rady Gminy Wyry z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wyry

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe