Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Decyzja nr OKR-4210-23(7)/2018/366/XIVB/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 15 października 2018r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Węglokoks Energia NSE Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Brzeszcze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe