Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/348/2018 Rady Gminy Ciasna

z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciasna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe