Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIV/993/18 Rady Miasta Chorzów

z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Miasta Chorzów, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe