Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/347/2018 Rady Gminy Godów

z dnia 15 października 2018r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Godów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe