Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 260/XLIX/2018 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 16 października 2018r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w zakresie zadań własnych gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe