Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.298.2018 Rady Gminy Kobiór

z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe