Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LVII/666/18 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2019 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe