Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LV/415/18 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Wilcza, w tym fragment terenu górniczego "Szczygłowice"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe