Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LV/344/2018 Rady Gminy Miedźna

z dnia 16 października 2018r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Miedźna w 2019 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe