Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXVIII.351.2018 Rady Gminy Ślemień

z dnia 16 października 2018r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe