Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 224/XLIX/2018 Rady Gminy Opatów

z dnia 30 października 2018r.

w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 30/VIII/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe