Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/478/2018 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 16 października 2018r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa, obręb 5 przy ul. Cieszyńskiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe