Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII.425.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 30 października 2018r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe