Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.85.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 31 października 2018r.

stwierdzające nieważność całości uchwały nr 461/XLV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 18 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe