Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ED.031.31.2018 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Koszęcin

z dnia 11 października 2018r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w roku szkolnym 2018/2019

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe