Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/903/2018 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 8 listopada 2018r.

w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2018-2022

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe