Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Wójta Gminy Bobrowniki; Zarządu Powiatu Będzińskiego

z dnia 14 listopada 2018r.

do Porozumienia Nr WDM.RP.031.7.2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przekazania Gminie Bobrowniki zarządzania drogami powiatowymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe