Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr WO.031.2.15.2018 Wójta Gminy Chybie; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 19 listopada 2018r.

w sprawie powierzenia przez Powiat Cieszyński zadań związanych z zimowym utrzymaniem chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Chybie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe