Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.589.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 21 listopada 2018r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIII/258/2018 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 18 października 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Częstochowskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe