Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4210.10(14).2018.19231.V.PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 22 listopada 2018r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne: U&R CALOR Sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe