Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/23/18 Rady Miasta Tychy

z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe