Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr I/14/2018 Rady Miasta Wisła

z dnia 22 listopada 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/442/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Wisła

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe