Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II.36.2018 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Wojkowice"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe