Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miasta Żory

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 444/XXXVI/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i obiektach gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Miasta Żory (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 5779)

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe