Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 7/II/2018 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 226/XXXIX/2014 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamienica Polska, z późniejszymi zmianami

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe