Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Lipie

z dnia 30 listopada 2018r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania osobom zamieszkałym na terenie gminy Lipie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ,,Urodziny 1000+"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe