Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.208.2018 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 29 listopada 2018r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2019, w tym kategorie dzieci, na które przyznawana jest dotacja

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe