Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II.6.2018 Rady Gminy Przystajń

z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe