Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 28 listopada 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbrosławice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe