Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 21.III.2018 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2018 - 2023, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe