Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 18/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 375/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Woźniki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe