Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.103.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 13 grudnia 2018 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XLI/288/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Rudnik obejmującej obszar położony w sołectwie Brzeźnica

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe