Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.104.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 13 grudnia 2018 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XLI/289/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Rudnik obejmującej obszar położony w sołectwie Grzegorzowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe