Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII4131.1.611.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 13 grudnia 2018 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLVIII/405/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe