Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4210.76.2018.271.XV.CW.ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Zakład Inżynierii Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe