Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4210.46(6).2018.198.XVII.EST1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe