Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/21/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/168/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe