Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ED.031.15.1.2018 Prezydenta Miasta Żory; Wójta Gminy Świerklany

z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie powierzenia miastu Żory przez gminę Świerklany prowadzenia nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na okres od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe