Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe