Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr BR.0007.3.20.2018 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe