Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr BR.0007.III.28.2018 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie dopuszczenia zapaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Jejkowice za pomocą innego instrumentu płatniczego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe