Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIX/220/18 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Koszarawa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe